Waarom de Meldcodetour?

Waarom de meldcodetour?

Vanaf 1 januari 2019 is de aangescherpte meldcode in werking getreden. De aangescherpte meldcode biedt professionals een beroepsgroepspecifiek afwegingskader aan de hand waarvan ze een besluit kunnen nemen al dan niet te melden bij Veilig Thuis en/of zelf hulp te verlenen. VNG en Regioplan organiseren daarom in opdracht van het Ministerie van VWS de meldcodetour om:

  • de bekendheid van de aangescherpte meldcode bij u als professional te vergroten
  • ervoor te zorgen dat meer professionals de meldcode toepassen, onder meer door te oefenen met gesprekvoering en het doorlopen van de stappen aan de hand van reële casuïstiek
  • de dilemma’s bij het toepassen van de verschillende stappen van de meldcode te schetsen en op zoek te gaan naar oplossingen 
  • de samenwerking tussen professionals uit verschillende domeinen te versterken 

..met als uiteindelijke doel om de veiligheid van slachtoffers van huiselijke geweld en/of kindermishandeling te vergroten.

Wat, waar & voor wie?

Wat?
De Meldcodetour gaat het hele land door. In samenwerking met de regionaal projectleiders van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis worden in verschillende regio's bijeenkomsten georganiseerd waarbij professionals uit allerlei beroepsgroepen samenkomen. Een bijeenkomst beslaat een dagdeel en bestaat uit een korte plenaire start, een aantal langere deelsessies waarin kleinere groepen aan de slag gaan met herkenbare casuïstiek en dilemma’s bij de toepassing van de meldcode. De afsluiting is kort en inhoudelijk waarbij deelnemers de gelegenheid krijgen om geleerde lessen te delen en actief worden gemotiveerd vervolgacties handen en voeten te geven.

Waar & wanneer?
De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. Kijk op het programmakaartje voor de datum en locatie van de bijeenkomst in uw regio.
Staat er nog geen bijeenkomst vermeld in uw regio? Dan is deze misschien nog in ontwikkeling. Zodra een bijeenkomst definitief is vindt u deze terug op deze website. Vul het contactformulier in als u een e-mail wilt ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is. 

Voor wie?
De meldcodetour wordt georganiseerd voor alle ‘meldcode-plichtige’ professionals.  Deze meldcodetour is er voor professionals die werkzaam zijn in de volgende sectoren:

  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Kinderopvang
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Jeugdhulp
  • Justitie

Per regio wordt gekeken of er een focus gelegd wordt op specifieke begroepsgroepen.

Organisatie
De Meldcodetour wordt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport uitgevoerd door VNG Congressen, VNG Academie & Regioplan. Heeft u een vraag, neem dan gerust contact met ons op. 

Programma

Klik op de provincie in onderstaand kaartje

Selecteer een provincie: Selecteer een regio:  

Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Groningen Groningen Limburg Noord-en Midden Limburg Zuid-Limburg Zeeland Zeeland Noord-Holland Kennemerland Alkmaar-West Friesland Zaanstreek-Waterland Amsterdam-Amstelland Kop van Noord Holland Drenthe Drenthe Flevoland Flevoland Friesland Friesland Noord-en-oost-gelderland Noord-en-Oost-Gelderland Zuid-Holland Haaglanden Rotterdam Rijnmond IJsselland Zuid-Holland Zuid HollandsMidden gelderland Arnhem-Achterhoek Gelderland Zuid Twente West Veluwe Vallei Utrecht Hilversum Utrecht Overijssel IJsselland Noord-Brabant West Brabant Midden Brabant Zuidoost-Brabant Brabant Noordoost

Regio Alkmaar-West Friesland

Inschrijven

Meldcodetour in Alkmaar/West-Friesland - samen werken aan veiligheid 

Waar: Tabor college d'Ampte, HOORN
Wanneer: dinsdag 3 maart 2020
Hoe laat: inloop vanaf 15.30 uur. Start programma 16.00 -20.00 uur. 

Waar: Theater de Vest, ALKMAAR
Wanneer: donderdag 12 maart 2020
Hoe laat: inloop vanaf 15.30 uur. Start programma 16.00 -20.00 uur. 

Programma


Regio Kennemerland

In september/oktober 2019 heeft de Meldcodetour plaatsgevonden in Kennemerland.

Bekijk hier het verslag van deze bijeenkomst. 


Regio Noord- en Oost Gelderland

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Midden Brabant

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Kop van Noord-Holland

Inschrijven [link volgt]

Meldcodetour - samen werken aan veiligheid 

 

Waar: De Kampagne, Willemsoord 63, DEN HELDER
Wanneer: dinsdag 4 februari 2020
Hoe laat: inloop vanaf 13.00 uur. Start programma 13.30 uur. Voor een soep en broodje wordt gezorgd. 

Programma 4 februari Den Helder


Regio Rotterdam Rijnmond

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Twente

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Utrecht

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Zaanstreek-Waterland

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Zeeland

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Zuid-Holland Zuid

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Zuid-Limburg

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Zuidoost-Brabant

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Flevoland

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Friesland

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio West Veluwe Vallei

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Arnhem-Achterhoek

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Gelderland Zuid

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Gooi en Vechtstreek

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Groningen

Inschrijven

Symposium Huiselijk geweld en kindermishandeling

Waar: UMCG (blauwe zaal), Groningen
Wanneer: woensdag 15 april 2020
Hoe laat: inloop met soep & brood vanaf 17.00 uur. Start programma 17.30 -21.30 uur. 

Programma


Regio Haaglanden

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio IJsselland

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Amsterdam-Amstelland

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Brabant Noordoost


Regio Noord- en Midden Limburg


Regio West Brabant

Op 19 november 2019 heeft de Meldcodetour plaatsgevonden in West-Brabant. Ruim 100 professionals uit het onderwijs, gemeenten en de medische wereld zijn over de verbeterde meldcode geinformeerd en ze zijn zelf aan de slag gegaan met diverse dilemma's. 

Bekijk hier het videoverslag van deze bijeenkomst. 


Regio Hollands Midden


Regio Drenthe


Regio Hart van Brabant


Regio Hollands Midden

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Arnhem-Achterhoek

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Regio Kop van Noord Holland

Inschrijven

Meldcodetour - samen werken aan veiligheid 

Waar: De Kampanje, Willemsoord 63, DEN HELDER
Wanneer: dinsdag 4 februari 2020
Hoe laat: inloop vanaf 13.00 uur. Start programma 13.30 -17.00 uur. 

Programma 4 februari 2020


Regio Hilversum

De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. 

De datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio zijn nog niet bekend.

Klik op onderstaande button als u een e-mail wilt ontvangen wanneer dat wel bekend is. 

Contactformulier


Drenthe

Er is op dit moment nog geen bijeenkomst gepland in de provincie Drenthe.

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Flevoland

Er is op dit moment nog geen bijeenkomst gepland in de provincie Flevoland.

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Friesland

Er is op dit moment nog geen bijeenkomst gepland in de provincie Friesland

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Gelderland

Er is op dit moment nog geen bijeenkomst gepland in de provincie Gelderland.

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Groningen

Inschrijven

Via bovenstaande button kunt u zich inschrijven voor het symposium Huiselijk geweld en kindermishandeling in Groningen op 15 april 2020

Klik in het kaartje links op de bullet van de stad Groningen voor het programma van de bijeenkomsten. Inschrijven is vanaf die locatie ook mogelijk. 

Noord-Brabant

Op 19 november heeft de Meldcodetour plaatsgevonden in de regio West-Brabant. Bekijk hier het verslag van deze bijeenkomst(en). 

Voor de andere regio's in de provincie Noord-Brabant is momenteel nog geen bijenkomst gepland. 

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Noord-Holland

Inschrijven

Via bovenstaande button kunt u zich inschrijven voor één van onderstaande drie Meldcodetour bijeenkomsten in Noord-Holland Noord.

Klik in het kaartje links op de bullet van Kop van Noord-Holland of Alkmaar/West-Friesland voor het programma van de bijeenkomsten. Inschrijven is vanaf die locatie ook mogelijk. 

Overijssel

Er is op dit moment nog geen bijeenkomst gepland in de provincie Overijssel.

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Limburg

Er is op dit moment nog geen bijeenkomst gepland in de provincie Limburg.

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Utrecht

Er is op dit moment nog geen bijeenkomst gepland in de provincie Utrecht.

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Zeeland

Er is op dit moment nog geen bijeenkomst gepland in de provincie Zeeland.

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Zuid-Holland

Er is op dit moment nog geen bijeenkomst gepland in de provincie Zuid-Holland.

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Terugblik

De meldcodetour is gestart!
Bekijk hier het videoverslag van de Meldcodetour in West-Brabant
Bekijk fotoverslag van West Brabant
18-02-2020

Contact

Heeft u vragen/opmerkingen over de Meldcodetour of wilt u een e-mail ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in uw regio bekend is? Vul dan onderstaand contactformulier in. 

Regio's